Facebook Instagram Google Maps

Манастир "Св. Св. Петър и Павел"

 

            В северната част на Арбанашкото плато, на само 6 километра от град Велико Търново, се намира манастирът „Св. Св. Петър и Павел“ или познат още като Лясковския манастир, тъй като се намира на километър и половина южно над град Лясковец.

            Манастирът е изграден в годините на Втората българска държава от братята царе Асен и Петър. Легендата гласи, че при организирането на въстанието за освобождаване на България от византийско робство през 1185г., братята Асеневци дали оброк, ако въстанието се венчае с успех, да изградят манастир над Лясковец.

            С настъпването на османската армия в българските земи при Търновград, Mанастир „Св. Св. Петър и Павел“ бил многократно разрушаван, опожаряван и възстановяван отново с помощта на местното българско население.

            През 60-те години на XVII век Манастирът преминава изцяло под властта на гръцката Цариградска патриаршия, а българските монаси и игумен били изгонени. На тяхно място биват настанени гръцки, но те са изгонени през 1870г., когато Българската православна църква е провъзгласена за самостоятелна.

            Лясковският манастир „Св. Св. Петър и Павел“ е бил средище за организиране на много Национално-освободителни движения, като Мариното въстание, Хаджиставревата буна и четата на Капитан Дядо Никола Филиповски.

            Манастирът е поддържал постоянна връзка с руските православни манастири, а свидетелство за тези топли отношения е подареното от руския цар Петър I евангелие с позлатени корици през 1708г., което се пази и до ден днешен в Църковния историко-археологически музей в София.

            Петропавловският манастир (както също е известен сред местното население) е преминал през много и най-различни функции през дългото си съществуване. Бил е богословско училище (1874г.), Духовна семинария (до 1885г.), сиропиталище (1878г.), приют за душевно болни (от 1902 до 1912г.).

            От 1947 година до ден днешен манастирът „Св. Св. Петър и павел“ е действащ български православен девически манастир, част от Великотърновската епархия.