Facebook Instagram Google Maps

Преображенски манастир

 

            Тръгвайки по пътя към село Самоводене през Дервентския пролом на река Янтра, ще откриете Пребраженския манастир – част от Великотърновската епархия. Манастирът се намира на само 7км северно от град Велико Търново.

            Преображенският манастир е създаден по времето на Втората българска държава през XIII – XIV век. Той е четвъртият по големина манастир в България и най-големият във Великотърновска област.

            Манастирът съществува благодарение на даренията на цар Иван Шишман и неговите родители цар Иван Александър и съпругата му Сара, които поемат изцяло разходите по ремонтите и реконструкцията на сградата и манастирските постройки. Именно заради това манастирът е известен още като „Сарин“ или „Шишманов“ манастир.

            До края на XIV век Преображенският манастир до Велико Търново се е намирал на друго място, но с настъпването на османците на български земи и по-точно падането на Велико Търново под турска власт води до неколкократно, а в последствие и пълното му разрушаване и опожаряване.

            През 1825г. рилският монах отец Зотик възстановява изцяло Преображенския манастир на сегашното му място, а също така става и негов игумен. В изграждането на църквите на територията на манастира участват и видни български архитекти, като Колю Фичето, Димитър Софиянлията и Иван Бърната.

            Великият български творец и художник Захарий Зограф украсява стените на храмовете с живописни пейзажи и великолепни икони в периода от 1849 до 1851 година.

            Едни от най-прочутите емблематични символи на Преображенския манастир до Велико Търново са: камбанрията с часовника, църквата „Благовещение“, стенописът „Колелото на живота“, както и много други.

            Манастирът има много богата и интересна история. Бил е подслон за многобройни български революционни дейци и освободители, като Филип Тотю, Ангел Кънчев, поп Харитон Халачев и много други. Не малко пъти и самият дякон Васил Левски е намирал убежище в пределите на Преображенския манастир във Велико Търново.

            По времето на Руско-турската освободителна война манастирът е бил превърнат в болница, за което от благодарност след Освобождението руските войници му даряват камбани, полилеи и богослужебни книги.